Opening inschrijving bekend!

Opening inschrijving bekend!

10 juni 2018 13:30

Op 13 oktober 2018 is de 11e editie van de Landgoed Twente Marathon. De inschrijving opent op vrijdag 9 maart 2018 om 10.00 uur. Het maximaal aantal duo’s blijft op 700 combinaties en… vol = vol! Na openstelling kan er ingeschreven worden via de online inschrijfformulieren op de LTM site www.landgoedtwentemarathon.nl of op www.inschrijven.nl.

Deelnemers van voorgaande edities hebben het bijzondere van de Landgoed Twente Marathon ervaren. Vorig jaar is tijdens de jubileumeditie alles uit de kast gehaald! De locatie, de sfeer, de natuur, de stemming, de muziek, het feest, de aankleding van het terrein en niet te vergeten het prachtige weer, het klopte gewoon! Voor de komende editie zijn we alweer druk bezig met de route en de daaraan gekoppelde start/finish-locatie. Zodra wij daar meer duidelijkheid over hebben laten we dit natuurlijk weten.

Om voor de langere termijn de kwaliteit en het unieke karakter van de LTM te kunnen waarborgen, zien we ons genoodzaakt de inschrijfkosten te verhogen. De veiligheid van de deelnemers waarborgen, respect tonen voor en behoud van natuur en landschap, en het bieden van cultuur en entertainment maken dat de kosten stijgen. De verplichte omzetbelasting is tevens lastenverzwarend. Als LTM-bestuur vinden wij de verhoging van het inschrijfgeld verantwoord en wij denken dat elke deelnemer nog steeds waar voor zijn geld krijgt. Het inschrijfgeld voor solo-lopers bedraagt € 55,- en voor duo’s € 110,-.

We verwachten opnieuw een drukte van jewelste tijdens de inschrijving op 9 maart en wensen iedereen veel succes bij het bemachtigen van een startbewijs. Graag tot snel tijdens alweer de 11e editie van de Landgoed Twente Marathon op 13 oktober 2018!